☆TÜRK TİM☆
☆☆☆☆TÜRK TİM☆☆☆☆  
 
  ATATÜRKÜN DOGDU ŞEHİR 25.07.2024 10:26 (UTC)
   
 

ATATÜRK'ÜN DOĞDUĞU ŞEHİR ( SELANİK )

Mustafa Kemal Atatürk 1881 yılında Selânik'te Kocakasım Mahallesi, Islâhhâne Caddesi'ndeki üç katlı pembe evde doğdu. 

Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanım'dır. Baba tarafından dedesi Hafız Ahmet Efendi XIV-XV. yüzyıllarda Konya ve Aydın'dan Makedonya'ya yerleştirilmiş Kocacık Yörüklerindendir. 

Annesi Zübeyde Hanım ise Selânik yakınlarındaki Langaza kasabasına yerleşmiş eski bir Türk ailesinin kızıdır. 

Milis subaylığı, evkaf katipliği ve kereste ticareti yapan Ali Rıza Efendi, 1871 yılında Zübeyde Hanım'la evlendi.

Atatürk'ün beş kardeşinden dördü küçük yaşlarda öldü, sadece Makbule (Atadan) 1956 yılına değin yaşadı.

 

A – ATATÜRK’ÜN  HAYATI

  1. Atatürk'ün Doğduğu Şehir ( Selanik )
  2. Atatürk'ün Ailesi
  3. Çocukluk Yılları
  4. Öğrenim Hayatı
  5. Matematik Tutkusu
  6. Harp Okulu Yılları
  7. Askeri Hayatı
  8. Samsun'a Çıkışı
  9. Katıldığı Savaşlar
    - Trablusgarp Savaşı
    - Balkan Savaşı
    - Çanakkale Savaşı
    - Arıburnu Muhabereleri
    - Anafartalar Muhabereleri
    - Doğu Cephesi
    - Suriye - Filistin Cephesi
    - I. İnönü Savaşı
    - Sakarya Savaşı
    - Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muhaberesi
  10. Ordu Kumandanı Olarak Mustafa Kemal ATATÜRK
  11. ATATÜRK'ün Hakkında Bilinmesi Gereken 30 Şey
  12. ATATÜRK'ün oturduğu Köşk, Saray ve Evler
  13. Anzak Ordusu'nun Türk Ordusu Hakkında ki Görüşleri
  14. Atatürk'ün Künye Bilgileri
 • 19 Mayıs 1881 - Mustafa'nın Selanik'te doğuşu.
 • 1893 - Mustafa'nın Selanik Askeri Rüştiyesi'ne yazılması ve öğretmeni Mustafa Efendi'nin kendisine "Kemal" adını takması.
 • 1895 - Mustafa Kemal'in Selanik Askeri Rüştiyesi'ni bitirerek Manastır Askeri İdadisine girmesi.
 • 13 Mart 1899 - Mustafa Kemal'in Manastır Askeri İdadisi'ni bitirerek İstanbul'da Harp Okulu'na girişi.
 • 10 Şubat 1902 - Mustafa Kemal'in Harp Okulu'nu teğmen rütbesiyle bitirerek Harp Akademisi'ne geçmesi.
 • 11 Ocak 1905 - Mustafa Kemal'in Kurmay Yüzbaşı olarak Harp Akademisi'nden mezun olması ve merkezi Şam'da bulunan Beşinci Ordu emrine verilmesi.
 • Ekim 1905 - Mustafa Kemal'in bazı arkadaşlarıyla birlikte Şam'da gizli "Vatan ve Hürriyet Cemiyeti"ni kurması.
 • 20 Haziran 1907 - Mustafa Kemal'in Kolağasılığına ( Kıdemli Yüzbaşı ) yükseltilmesi.
 • 13 Ekim 1907 - Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu'ya atanması.
 • Şubat 1908 - Atatürk'ün General Litzmann'dan çevirdiği "Takımın Muharebe Talimi" adlı -askerî eğitimle ilgili- kitabın Selânik'te yayımlanması.
 • Haziran 1908 - Atatürk'e, III. Ordu Karargâhı'ndaki görevinin yanısıra Üsküp-Selânik arasındaki demiryolu müfettişliği görevinin de verilmesi.
 • 23 Temmuz 1908 - II. Meşrutiyet'in İlânı.

1909 - 1914

 • 15-16 Nisan 1909 - Mustafa Kemal'in 31 Mart (13 Nisan) ayaklanması üzerine Hareket Ordusu'nun kurmay başkanı olarak İstanbul'a hareket etmesi.
 • 6 Eylül 1909 - Mustafa Kemal'in Selanik'te III. Ordu Piyade Subay Talimgahı Komutanı olması. (Aynı yıl içinde Kolağası rütbesiyle 38. Piyade Alayı komutanı olmuştur.)
 • Mayıs 1910 - Mustafa Kemal'in Mahmud Şevket Paşa'nın kurmay başkanı olarak Arnavutluk harekatında bulunması.
 • Eylül 1910 - Fransa'da yapılan manevralara Türk Ordusu temsilcisi olarak katılması.
 • 13 Eylül 1911 - Mustafa Kemal'in İstanbul'a Genelkurmay'a nakledilmesi.
 • 27 Kasım 1911 - Mustafa Kemal'in Trablusgarb'ta Binbaşılığa yükseltilmesi.
 • 22 Aralık 1911 - Mustafa Kemal'in İtalyan - Osmanlı Trablus Savaşı'nda Tobruk Taarruzu'nu başarıyla idare etmesi.
 • 25 Kasım 1912 - Mustafa Kemal'in Bahrısefid Boğazı ( Çanakkale ) Kuva-yı Mürettebesi Harekat Şubesi Müdürlüğü'ne atanması.
 • 27 Ekim 1913 - Mustafa Kemal'in Sofya Ataşemiliteri olması.
 • 1 Mart 1914 - Mustafa Kemal'in Yarbaylığa yükseltilmesi.

1915 - 1916

 • 2 Şubat 1915 - Mustafa Kemal'in Tekirdağ'da 19. Tümeni kurmaya başlaması. (25 Şubat 1915'te tümen kuruluşunu tamamlayarak Maydos'a gelmiştir.)
 • 25 Nisan 1915 - İtilaf devletlerinin Arıburnu'na asker çıkarmaları üzerine Mustafa Kemal'in tümeniyle düşmanı önleyerek durdurması.
 • 1 Haziran 1915 - Mustafa Kemal'in Albaylığa yükseltilmesi.
 • 8-9 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in Anafartalar Grubu Komutanlığı'na atanması.
 • 10 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in bizzat idare ettiği taarruzla Anafartalar cephesinde düşmanı geri atması.
 • 17 Ağustos 1915 - Mustafa   Kemal'in Kireçtepe'de zafer kazanması.
 • 21 Ağustos 1915 - Mustafa Kemal'in II. Anafartalar Savaşı'nı kazanması.
 • 14 Ocak 1916 - Mustafa Kemal'in Edirne'de XVI. Kolordu Komutanlığı'na başlaması.
 • 1 Nisan 1916 - Mustafa Kemal'in Mirlivalığa ( Tümgeneral ) yükselmesi.
 • 7-8 Ağustos 1916 - Mustafa Kemal'in Bitlis ve Muş'u düşman elinden geri alması.

1917 - 1918

 • 7 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığı vekilliğine atanması.
 • 16 Mart 1917 - Mustafa Kemal'in Diyarbakır'daki II. Ordu Komutanlığı'na asil olarak atanması.
 • 5 Temmuz 1917 - Mustafa Kemal'in Halep'teki VII. Ordu Komutanlığı'na atanması.
 • 20 Eylül 1917 - Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanı sıfatıyla memleketin ve ordunun durumunu açıklayan tarihi raporunu göndermesi.
 • 15 Ekim 1917 - Mustafa Kemal'in VII. Ordu Komutanlığı'ndan ayrılarak İstanbul'a dönmesi.
 • 15 Aralık 1917 - Mustafa Kemal'in Veliaht Vahidettin ile Almanya'ya gitmesi.
 • 16 Aralık 1917 - Mustafa Kemal'e "Birinci Rütbeden Kılıçlı Mecidi Nişanı" verilmesi.
 • 4 Ocak 1918 - Almanya gezisinden dönmesi.
 • 7 Ağustos 1918 - Mustafa Kemal'in Filistin'de bulunan VII. Ordu Komutanlığı'na ikinci defa tayin olunması.
 • 26 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in komuta ettiği VII. Ordu Birlikleri tarafından düşman taarruzunun Haleb'in kuzeyinde bugünkü sınırlarımız üzerinde durdurulması.
 • 30 Ekim 1918 - Osmanlı Devleti ile İtilaf Devletleri arasında Mondros Mütarekesi imzalandı.
 • 31 Ekim 1918 - Osmanlı Devleti, Mondros Mütarekesi'nin yürürlüğe girmesiyle Birinci Dünya Savaşı'ndan çıktı.
 • 31 Ekim 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanı olması.
 • 13 Kasım 1918 - Mustafa Kemal'in Yıldırım Orduları Grubu Komutanlığı'nın lağvı üzerine İstanbul'a gelmesi. Ve denizde demirlemiş düşman filosunu gördüğünde, yaveri Cevat Abbas (Gürer) Bey'e ünlü sözünü söylemesi: "Geldikleri gibi giderler".

1919

 • 30 Nisan 1919 - Mustafa Kemal'in 9. Ordu Müfettişi olması.
 • 16 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a gitmek üzere Bandırma Vapuru ile İstanbul'dan ayrılması.
 • 19 Mayıs 1919 - Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkması.
 • 21-22 Haziran 1919 - Mustafa Kemal'in Amasya'dan yolladığı genelgeyle, milli kuvvetleri bir gaye ve bir teşkilat çevresinde toplamak amacıyla Sivas Kongresi'ni toplantıya çağırdı.
 • 26 Haziran 1919 - Amasya'dan Sivas'a hareketi.
 • 3 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal'in Erzurum'a ilk gelişi.
 • 8-9 Temmuz 1919 - Mustafa Kemal'in resmi görevinden ve askerlikten çekilmesi.
 • 23 Temmuz 1919 - Erzurum Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Erzurum Kongresi'ne Başkan seçilmesi.
 • 4 Eylül 1919 - Sivas Kongresi'nin toplanması ve Mustafa Kemal'in Sivas Kongresi'ne Başkan seçilmesi.
 • 11 Eylül 1919 - Mustafa Kemal'in Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Heyeti Temsiliyesi Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 20-22 Ekim 1919 - Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Bahriye Nazırı Salih Paşa ile Amasya'da görüşmesi.
 • 7 Kasım 1919 - Mustafa Kemal'in İstanbul'da toplanması kararlaştırılan Osmanlı Meclisi için Erzurum'dan milletvekili seçilmesi. ( TBMM'nin birinci dönemi için yapılan seçimde ve ondan sonraki seçimlerde Ankara'dan milletvekili seçilmiştir. )
 • 27 Aralık 1919 - Mustafa Kemal'in Heyeti Temsiliye ile birlikte Ankara'ya gelmesi.

1920 - 1921

 • 16 Mart 1920 - İstanbul'un İtilaf Devletleri tarafından işgali üzerine Mustafa Kemal'in durumu bütün devletlere ve Millet Meclislerine protesto etmesi ve Ankara'da yeni bir Millet Meclisi toplama teşebbüsüne geçmesi.
 • 23 Nisan 1920 - Mustafa Kemal'in Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açması.
 • 24 Nisan 1920 - TBMM'nin Mustafa Kemal'i başkanlığa seçmesi.
 • 11 Mayıs 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul Hükümetince ölüm cezasına çarptırılması.( Bu karar 24 Mayıs 1920'de Padişah tarafından onanmıştır. )
 • 13 Eylül 1920 - Mustafa Kemal tarafından hazırlanan Halkçılık programının Büyük Millet Meclisi'ne sunuluşu.
 • 5 Aralık 1920 - Mustafa Kemal'in İstanbul'dan gelen Osmanlı delegeleri İzzet ve Salih Paşa'larla Bilecik tren istasyonunda görüşmesi.
 • 17 Şubat 1921 - Mehmet Akif (Ersoy) tarafından yazılan "İstiklal Marşı" şiiri Hakimiyeti Milliye gazetesinde yayınlandı.
 • 1 Mart 1921 - Mehmet Akif'in (Ersoy), "İstiklal Marşı", Maarif Vekili Hamdullah Suphi Bey tarafından Meclis'te ilk kez okundu ve sürekli alkışlarla karşılandı.
 • 12 Mart 1921 - İstiklâl Marşı'nın TBMM'de kabul edilmesi.
 • 12 Mart 1921 - Londra Konferansı sona erdi. İtilaf Devletleri barış teklif etti.
 • 10 Mayıs 1921 - Mustafa Kemal tarafından Büyük Millet Meclisi'nde Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Grubu'nun kurulması ve kendisinin Grup Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 13 Haziran 1921 - Mustafa Kemal'in Fransız temsilcisi F. Bouillon ile Ankara'da görüşmesi.
 • 5 Ağustos 1921 - Büyük Millet Meclisi tarafından Mustafa Kemal'e Başkomutanlık görevinin verilmesi.
 • 23 Ağustos 1921 - Mustafa Kemal'in 22 gün 22 gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'ni idareye başlaması.
 • 13 Eylül 1921 - Mustafa Kemal'in Sakarya Zaferi'ni kazanması.
 • 19 Eylül 1921 - Mustafa Kemal'e Büyük Millet Meclisi tarafından müşirlik (mareşallik) rütbesinin ve Gazi ünvanının verilmesi.

1922 - 1923

 • 26 Ağustos 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in Kocatepe'den Büyük Taarruz'u idareye başlaması.
 • 30 Ağustos 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Savaşı'nı kazanması.
 • 10 Eylül 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'e girişi.
 • 1 Kasım 1922 - Gazi Mustafa Kemal'in teklifi üzerine Büyük Millet Meclisi'nin saltanatın kaldırılmasına karar vermesi.
 • 14 Ocak 1923 - Mustafa Kemal'in annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'de ölümü.
 • 29 Ocak 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de Latife (Uşaklıgil) Hanım'la evlenmesi. ( 5 Ağustos 1925'te ayrılmışlardır.)
 • 17 Şubat 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in İzmir'de ilk Türkiye İktisat Kongresi'ni açması.
 • 24 Mart 1923 - Mustafa Kemal Paşa, Time Dergisi'ne kapak oldu.
 • 13 Ağustos 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Büyük Millet Meclisi Başkanlığı'na seçilmesi.
 • 11 Eylül 1923 - Gazi Mustafa Kemal'in Halk Partisi'ni kurması.
 • 29 Ekim 1923 - Cumhuriyetin İlânı ve Gazi Mustafa Kemal'in ilk Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1924 - 1930

 • 1 Mart 1924 - Gazi Mustafa Kemal'in Büyük Millet Meclisi'ni açışı ve Halifeliğin kaldırılması ile öğretimin birleştirilmesi gereğini konuşmasında belirtmesi.
 • 23 Ağustos 1925 - Gazi Mustafa Kemal'in Kastamonu'da ilk defa şapka giymesi.
 • 3 Ekim 1926 - İstanbul'da Sarayburnu'nda Mustafa Kemal'in ilk heykelinin dikilmesi.
 • 1 Temmuz 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk defa İstanbul'a gelmesi.
 • 15-20 Ekim 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in CHP İkinci Kurultayı'nda tarihi büyük nutkunu söylemesi.
 • 28 Ekim 1927 - Türkiye'de ilk kez nüfus sayımı yapıldı. O tarihteki nüfusumuzun 13.650.000 olduğu belirlendi.
 • 1 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in ikinci defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 4 Kasım 1927 - Gazi Mustafa Kemal'in Ankara Etnografya Müzesi önünde ve Yenişehir'de dikilen heykellerinin açılışı.
 • 10 Nisan 1928 -Anayasa değişikliği yapılarak Türkiye Cumhuriyeti Devleti, Lâik bir devlet haline getirildi.
 • 20 Mayıs 1928 - Afgan Kralı Amanullah Han'ın Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
 • 24 Mayıs 1928 - Uluslararası rakamların kullanılmasıyla ilgili yasa çıkartıldı.
 • 28 Mayıs 1928 - "Millet Mektepleri" açıldı. Türk vatandaşlığı yasası çıkartıldı.
 • 9-10 Ağustos 1928 - Gazi Mustafa Kemal'in Sarayburnu'nda Türk harfleri hakkındaki nutkunu söylemesi.
 • 1 Kasım 1928 -Yeni Türk Harfleri'nin kabul ve uygulanmasıyla ilgili yasa TBMM'si tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi.
 • 5 Ocak 1929 - TBMM'ce çıkartılan bir yasa ile Anadolu-Bağdat, Mersin, Tarsus, Adana demir yolları ile Haydarpaşa Limanı satın alındı.
 • 3 Nisan 1930 - Menemen'de Cumhuriyete karşı ayaklanma yapıldı. Öğretmen yedeksubay Kubilây bu olayda şehit edildi.

1931 - 1935

 • 1931 - Halkevleri kuruldu.
 • 12 Nisan 1931 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Tarih Kurumu'nun kurulması.
 • 4 Mayıs 1931 - Mustafa Kemal'in üçüncü defa Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi.
 • 12 Haziran 1932 - Irak Kralı Emir Faysal'ın Ankara'da Mustafa Kemal'i ziyareti.
 • 12 Temmuz 1932 - Gazi Mustafa Kemal tarafından Türk Dil Kurumu'nun kurulması.
 • 4 Ekim 1933 - Yugoslavya Kralı Aleksandre'nin Gazi Mustafa Kemal'i İstanbul'da ziyareti.
 • 26 Ekim 1933 - Türk kadınlarına köy ihtiyar heyetlerine seçilme ve seçme hakkı tanındı.
 • 29 Ekim 1933 - Gazi Mustafa Kemal'in Cumhuriyet'in onuncu yıldönümü dolayısıyla tarihi nutkunu söylemesi.
 • 16 Haziran 1934 - İran Şehinşahı Rıza Pehlevi'nin Gazi Mustafa Kemal'i Ankara'da ziyareti.
 • 21 Haziran 1934 - Soyadı Yasası kabul edildi. Bütün Türk yurttaşlarının öz adından başka bir soyadı taşımaları zorunlu hale getirildi.
 • 24 Kasım 1934 - Büyük Millet Meclisi'nin Mustafa Kemal'e ATATÜRK soyadını veren kanunu kabul etmesi.
 • 3 Aralık 1934 - Hangi dinden olursa olsun, ülkemizde din adamlarının mâbet ve âyinler dışında dinsel giysi kullanmaları yasaklandı.
 • 5 Aralık 1934 - Anayasa değişikliği yapılarak, Türk kadınlarına milletvekili seçme ve seçilme hakkı verildi.
 • 1 Mart 1935 - Atatürk'ün dördüncü defa Cumhurbaşkanı seçilmesi.

1936 - 1937

 • 20 Temmuz 1936 - Montreux Boğazlar Sözleşmesi imzalandı. Boğazlar tamamiyle Türk egemenliğine geçti. Türk askeri, "gayri askeri" adı verilen yerlere girdi.
 • 4 Eylül 1936 - İngiltere Kralı Edward VIII.'nin İstanbul'da Atatürk'ü ziyareti.
 • 11 Haziran 1937 - Atatürk'ün, çiftliklerini Devlete ve bir kısım gayrimenkullerini Ankara Belediyesi'ne bağışlaması.
 • 27 Ocak 1937 - Hatay'ın Bağımsızlığı, Milletler Cemiyeti tarafından kabul edildi.
 • 5 Şubat 1937 - TBMM'nin aldığı bir kararla, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na: "cumhuriyetçilik, milliyetçilik, halkçılık, devletçilik, lâiklik, devrimcilik" ilkeleri kondu.
 • 28 - 29 Ekim 1937 -Atatürk, son kez Ankara'da Cumhuriyet Bayramı törenlerine katıldı.

1938 - ...

 • 14 Ocak 1938 - Türkiye, Irak, İran, Afganistan arasında kurulan "Sâdâbat Paktı", TBMM tarafından onaylandı.
 • 30 Mart 1938 - Atatürk'ün hastalığı hakkında Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliğince ilk defa resmi tebliğ yayınlanması.
 • 19 Mayıs 1938 - Atatürk, son kez 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı gösterilerini izledi. Rahatsız olmasına karşın Hatay sorunuyla ilgili güney gezisine çıktı.
 • 19 Haziran 1938 - Romanya Kralı Karol II'nin Atatürk'ü İstanbul'da ziyareti.
 • 5 Eylül 1938 - Atatürk'ün vasiyetnamesini yazması.
 • 16 Ekim 1938 - Atatürk'ün hastalık durumu hakkında günlük resmi tebliğler yayımına başlanması.
 • 10 Kasım 1938 - Büyük Atatürk'ün Ölümü
 • 21 Kasım 1938 - Atatürk'ün cenazesinin Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabre törenle konulması.
 • 28 Kasım 1938 - Atatürk'ün Vasiyetnamesi'nin açılması.
 • 10 Kasım 1953 - Atatürk'ün nâşının, Etnografya Müzesi'ndeki geçici kabrinden Anıtkabir'e nakledilmesi.
 • 5 Eylül 1973 - Başbakanlığa bağlı Devlet Film Arşivi’nin İstanbul'daki deposunda çıkan yangında Atatürk ile ilgili tek kopyalı filmlerin tamamı ile çok sayıda başka belge yandı.
 • 1981 - UNESCO'nun aldığı bir kararla Atatürk'ün doğumunun 100. yılının bütün dünyada ATATÜRK YILI olarak kutlanması.
 •  
 • ATATÜRK' ÜN ALDIĞI NİŞAN, MADALYA VE MADALYONLAR
   
  NİŞAN ve MADALYALAR
  Sıra No Nişan ve Madalyanın Adı İhdas Eden Madeni Çapı Verildiği Tarih
  1 5. Rütbeden Mecidi
  Niş.
  Padişah Abdülmecid Gümüş 55 25.12.1906
  2 2. Rütbeden Mescidi
  Niş.
  Padişah Abdülmecid Ortası Altın 65 12.12.1916
  3 1. Rütbeden Mescidi
  Niş.
  Padişah Abdülmecid Ortası Altın 65 16.12.1917
  4 4. Rütbeden Osmani
  Niş.
  Padişah Abdülaziz Gümüş - 06.11.1912
  5 3. Rütbeden Osmani
  Niş.
  Padişah Abdülaziz Gümüş - 01.02.1915
  6 2. Rütbeden Osmani
  Niş.
  Padişah Abdülaziz Gümüş - 01.02.1916
  7 İmtiyaz Madalyası 2. Abdülhamid Gümüş - 30.04.1915
  8 İmtiyaz Madalyası 2. Abdülhamid Altın - 23.09.1917
  9 Harp Madalyası 5. Mehmed Reşad Fakfon - 11.05.1918
  10 Liyakat Madalyası 2. Abdülhamid Gümüş 25 01.09.1915
  11 Liyakat Madalyası 2. Abdülhamid Altın 25 17.01.1916
  12 İstiklal Madalyası T.B.M.M Prinç 35x40 21.11.1923
  Kaynak : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Web Sitesi

   

  MADALYONLAR
  Sıra No Adı ve Veriliş Nedeni Tarihi
  1 1. Ordu manevra hatırası 20.08.1937
  2 2. Ordu manevra hatırası 13.10.1937
  3 Ankara'ya gelişinin 18.yıl hatırası 27.12.1937
  4 Müttefik ajanslar 4. Kongresi 1929
  5 T.B.M.M. Rozeti -
  6 Abide-i zafer hatırası 1927
  7 İran Şahı'nın Türkiye'yi ziyaretleri hatırası 1934
  Kaynak : Kara Kuvvetleri Komutanlığı Web Sitesi


   

   

   

  YAZDIĞI ŞİİRLER
   
    BİR ASKERİN MEZARINA

  Şurada, kabrin üzerinde konulmuş bir,
  Beyaz taş var, onun altında bayraklar
  Temevvüç ederken, kelleler uçuşurken...
  Celâdeti tâbân olurken aldığı cerîhai mevt
  İle bu âlemi hîçîye vedâ etmiş bir
  Asker yatıyor...
  Onun hâbı istirahate çekildiği şu
  Makberin üzerine rüfekası eşki teessür döktüler.
  Kadınlar dümü rizi mâtem oldular. İhtiyarlar
  Nâle eylediler, çocuklar ağladılar.
  Şu söğüt ağacının nim setreylediği senin
  Mezarın üzerine bir zırh başlık ile kılıç hak,
  Olunmuştur. İşte orası o kahramanı muhteremin
  Câyi istirahatidir. Ne mutlu ki, hâki pâye vatan
  Ona nâilini intizar olmuş!...  · Harbiye talebesi iken yazmıştır

   
    HAKİKAT NEREDE?

  Gafil, hangi üç asır, hangi on asır
  Tuna ezelden Türk diyarıdır.
  Bilinen tarihler söylememiş bunu
  Kalkıyor örtüler, örtülen doğacak,
  Dinleyin sesini doğan tarihin,
  Aydınlıkta karaltı, karatıda şafak
  Yalan tarihi gömüp, doğru tarihe gidin.

  Asya'nın ortasında Oğuz oğulları,
  Avrupa'nın Alplerinde Oğuz torunları
  Doğudan çıkan biz
  Nerde olsa, ne olsa kendimizi biliriz
  Türk sadece bir milletin adı değil,
  Türk bütün adamların birliğidir.
  Ey birbirine diş bileyen yığınlar,
  Ey yığın yığın insan gafletleri
  Yırtılsın gözlerdeki gafletten perde,
  Hakikat nerede ?

   
    BEŞİKE HÂDİSESİ İÇİN

  Çıkıyor gönüllere istimdadı
  Sâmiamda vatanın feryâdı
  Çıkıyor gönüllere istimdadı
  Yaralı bir ananın evlâdı
  Etmesin mi anaya imdadı?

  Rumeli can veriyor yok mu ilaç.
  Edelim sıhhatini istimzaç;
  Etmeyelim kimseyi izaç?

  Zırhlılar her yeri tehidt ediyor,
  Makedonya bunu tes'it ediyor.
  İnkırazı bize teyit ediyor.

  Yemenin purişi malumu cihan
  Ne için eyledi millet isyân?
  Zulme ister mi bu yoldan burhan
  Turuşkalar bile aldı meydan

  Hani kânun-u adaâlet nerede?
  Mülk-ü millette himâye saadet nerede?
  Haricen mülk-ü himaye nerede?
  Bizde evvelki şecaat nerede?

  Gelse Ertuğrul şöhret-i pervas
  Eder elbette tahayyür ibraz
  Vatanın feyzine kâdir olamaz
  Yeniden fethine verseydi cevâz...

  Yıldırım görse şu ahvâlimizi
  Ateş kahrı yakar hâlimizi,
  Af eder mi bizim efâlimizi,
  Mahveder cumle-i emsâlimizi,

  Ey büyük Fâtih'i İstanbul'un...
  Bu revş olmadı mı makbulün
  Sây ile toplanılan mahsulün
  Berhava oldu fakat meçhulün...

  Yazık oldu Vatana âh yazık...
  Her ağızdan çıkıyor: Eyvâh yazık!..
  Acısın bizlere, âh yazık!


  - Sinop 25 Kânunu Evvel 321 ( 1905 )

   
   


  KASİDEİ İSTİBDAT YAHUT KIRMIZI İZLER

  Bir köhne kadit parçası, bir çehrei menhus,
  Zulmetler içinde mütereddit, mütelâşi,
  Daim mütefekkir görünen, kendine mahsus
  Efkârı sakimane ile âleme karşı
  Ateş saçarak etmede her gün bizi tehdit,
  Âmali harisanesini eyledi tezyit...
  Gördükçe bu mazlumlarını, sinesi mağrur,
  Tırnaklarını aileler kalbine saplar;
  Mağdurlarının her biri bir kûşede ağlar,
  Katlandı vatan görmeğe evlâdını makhur...
  Birçoklarımız mahpes-ü menfada süründük.
  Ey gazii mecruhu vega dideye döndük.
  Ey kanlı eliyle vatan âmaline hail,
  Ey enmilei sürbu cinayata delâil
  Teşkil eden ey köhne kadit, katili efkâr,
  Ey katili şübbanı vatan, katili ahrar,
  Ey varlığı bir millet için bâdii zillet.
  Ey çehresi ifrite veren dehşeti vahşet,
  Zindanları, menfaları, mahpesleri doldur,
  Ziniciri esaretle bütün hisleri dondur.
  Tesmimi nefes, nefyi ebet, sonra denizler..
  Her girdiğin evlerde durur kırmızı izler...
  Kâbusi hiyanetle vatan can çekişirken
  Âtimizi dendanı harisin kemirirken
  Bir gün Rumeli dağları envara boyandı;
  Hürriyetin enfası ile herkes uyandı.


  Şanlı Ordu Gazetesi : 24 Kasım 1908

   


   


C – ANITKABİR 

  1. Tarihçe
  2. Bölümleri
  3. Bilinmeyenleri
  4. Etnografya'dan Anıtkabir'e
  5. Atatürk' ün ölümünden sonra ki gazeteler


ANITKABİR


Atatürk 10 Kasım 1938’de gözlerini kapayınca, onu yaşatacak bir anıt mezar ihtiyacı ortaya çıktı. Çünkü Atatürk kendisi için bir mezar yaptırmadığı gibi, gömüleceği yer için de bir vasiyette bulunmamıştı. 1923 yılında bir sohbet sırasında Atatürk; “Elbet bir gün öleceğim, beni Çankaya’ya gömer, hatıramı yaşatırsınız” demiş ve “Beni milletim nereye isterse oraya gömsün. Fakat benim hatıralarımın yaşayacağı yer Çankaya olacaktır” diye eklemiştir.


Atatürk’ün ölümünden sonra, onun anısına yapılacak olan anıt mezarın yerinin Çankaya’da olacağı düşüncesi ağır basıyordu. Ama yine da anıt mezar çalışmalarını yürütmek için kurulan komisyonun çalışmalarının sonuçları beklenmiştir.

Komisyon, Çankaya dışında, Etnografya Müzesi, Büyük Millet Meclisi’nin arkasındaki Kabatepe, Ankara Kalesi, Bakanlıklar, Eski Ziraat Mektebi, Gençlik Parkı, Altındağ, Gazi Orman Çiftliği gibi isimlerin üzerinde durdu. Sonunda Büyük Millet Meclisinde kurulan ve 15 milletvekilinden oluşan komisyonun kararı Rasattepe (Anıttepe) olarak açıklandı.

Anıtkabir’in yerinin seçilmesinden sonra sıra yapılacak olan anıt mezarın özelliklerinin belirlenmesine gelmişti. Başbakanlık müsteşarının başkanlığında kurulan komisyon, Anıtkabir’in genel niteliklerini tespit ederek bir bildiri yayınlamış ve yarışmaya katılacak olanlara yol göstermiştir. Bu bildiri şöyle özetlenebilir:

1- Anıtkabir bir ziyaret yeri olacaktır. Bu ziyaretgaha, büyük bir giriş bölümünden girilecek, ziyaretgah binlerce Türk’ün Ata’sı önünde eğilerek saygılarını sunmasına ve bağlılığını bildirerek geçmesine elverişli olacaktır.

2- Bu anıt, Büyük Ata’nın, asker Mustafa Kemal, devlet adamı Gazi Mustafa Kemal, büyük politika ve bilim adamı, büyük düşünür ve nihayet yaratıcı büyük dehanın vasıflarının, güç ve yeteneklerinin bir timsali olacaktır ve O’nun kişiliği ile oranlı olacaktır.

3- Anıtkabir’in yakından görüldüğü kadar uzaktan da görülmesi gerekir.Bu bakımdan ulu bir siluet sağlanmalıdır.

4- Atatürk’ün adı ve kişiliği altında Türk ulusu sembolize edilmiştir. Türk ulusuna saygılarını göstermek isteyenler, Büyük Ata’nın katafalkı önünde eğilerek bu isteklerini yerine getireceklerdir.

5- Anıtkabir’in bir şeref bölümü bulunacaktır.

6- Anıtkabir’de bir Atatürk Müzesi olacaktır.

7- Anıtkabir’de bir Şeref Holü yapılacaktır. Atatürk’ün lahdi buraya konulacağı için Şeref Holü, bu yapıtın ruhu ve en önemli bölümü olacaktır. Şeref Holü, başta Türk ulusu olduğu halde, ulusumuza saygılarını sunacak yabancı devlet temsilcilerinin Ata’nın lahdine yönelebilecekleri büyük bir salon olacaktır. Bu holde sağlanacak azamet ve güçlülük tesirleri, yarışmacılara bırakılmıştır. Bundan ötürü holün biçimi, boyutu ve yüksekliği için hiçbir ölçü verilmemiştir.

8- Büyük Atatürk’ün lahdinin yeri, Şeref Holü’nün ruhunu teşkil etmektedir. Ancak lahdin konulacağı yeri de yarışmacılar seçeceklerdir.

9- Bunlardan başka, Anıtkabir’i ziyaret edecek büyüklerimiz ve yabancı devlet temsilcilerinin duygu ve düşüncelerini yazacakları bir özel defter bulundurulacaktır.

10- Atatürk’ün Müzesi, Ata’nın hayatının türlü devirlerine ait fotoğrafları ile kıyafetleri ve el yazıları, imzaları, bazı eşyaları ile okuduğu incelediği kitapların sergilenmesine elverişli olacaktır.

Anıtkabir proje yarışması 18 Şubat 1941 tarihinde basında yayınlandı ve yarışma süresi 2 Mart 1942 tarihi olarak belirlendi. 23 Mart 1942 tarihinde jüri üyeleri bir tebliğ yayınlayarak yarışmayı değerlendirdiler. Bu tebliğde yarışmaya 49 eserin katıldığı, 30’unun ilk elemeye kaldığı, ikinci elemeden sonra 11 projeden 3’ünün jürice mükafata layık görüldüğü ve 5 tanesinin de takdire değer görülerek satın alınmasının hükümete teklif edildiği belirtiliyordu.

  Ödüle layık görülen projeler Prof. Johannes Kruger, Prof. Emin Onat – Doç. Orhan Arda ve Prof. Arnaldo Foschini’ye aitti. Jüri bu üç eserden hiçbirini ötekine üstün görmemişti. Karar hükümete aitti. Hükümet bu konuda yetkili birçok kişilerin düşüncelerini dikkate alarak, Prof. Emin Onat ile Doç. Orhan Arda’nın eserini uygulamaya karar verdi.

Anıtkabir’in inşaatına 9 Ekim 1944 günü saat 10.00’da görkemli bir temel atma töreni ile başlandı. Anıtkabir’in inşaatının dört aşamada tamamlanması planlandı ve inşaat 1 eylül 1953’te bitirildi.

Birinci kısım inşaat: 1944-1945

Toprak seviyesi ve aslanlı yolun istinat duvarının yapılmasını kapsayan birinci kısım inşaata 9 Ekim 1944'te başlanmış ve 1945'te tamamlanmıştır.

İkinci kısım inşaat: 1945-1950

Mozole ve tören meydanını çevreleyen yardımcı binaların yapılmasını kapsayan ikinci kısım inşaat 29 Eylül 1945'te başlamış, 8 Ağustos 1950'de tamamlanmıştır. Bu aşamada inşaatın kâgir ve betonarme yapı sistemine göre, temel basıncının azaltılması göz önünde tutularak, anıt kütlesinin "temel projesinin" hazırlanması kararlaştırılmıştır. 1947 yılı sonuna kadar mozolenin temel kazısı ve izolasyonu tamamlanmış ve her türlü çöküntüleri engelleyecek olan 11 metre yüksekliğinde betonarme temel sisteminin demir montajı bitirilme aşamasına gelmiştir.

Giriş kuleleri ile yol düzeninin önemli bir kısmı, fidanlık tesisi, ağaçlandırma çalışmaları ve arazinin sulama sisteminin büyük bir bölümü tamamlanmıştır.

Üçüncü kısım inşaat: 1950

Anıtkabir üçüncü kısım inşaatı, anıta çıkan yollar, aslanlı yol, tören meydanı ve mozole üst döşemesinin taş kaplaması, merdiven basamakların yapılması, lahit taşının yerine konması ve tesisat işlerinin yapılmasını kapsıyordu.

Dördüncü kısım inşaat: 1950-1953

Anıtkabir'in 4. kısım inşaatı ise şeref holü döşemesi, tonozlar alt döşemeleri ve şeref holü çevresi taş profilleri ile saçak süslemelerinin yapılmasını kapsıyordu. Dördüncü kısım inşaat 20 Kasım 1950'de başlamış ve 1 Eylül 1953'te bitirilmiştir.

Heykel ve kabartmalar

Anıtkabir’deki heykel ve kabartmalar için de bir yarışma düzenlendi.Yarışma sonucunda Aslanlı Yol başında sağdaki kadın ve soldaki erkek grubunun birinciliğini Hüseyin Özkan, Aslanlı Yol, aslan heykeli birinciliğini Hüseyin Özkan, Şeref Holü’ne çıkan merdivenlerin sağındaki kabartma kompozisyonu birinciliğini İlhan Koman, Şeref Holü’ne çıkan merdivenlerin solundaki kabartma kompozisyonu ile İstiklal Kulesi ve Hürriyet Kulesi içindeki kabartmalar ve Mehmetçik Kulesinin dış yüzeyindeki kabartma kompozisyonu birinciliğini Zühtü Müridoğlu kazanmıştır. Müdafa-i Hukuk Kulesi dış yüzeyindeki kabartma ile, Barış, Misak-ı Milli ve İnkılap kulelerinin iç yüzeyindeki kabartmaların birinciliğini Nusret Suman kazanmıştır. 23 Nisan Kulesinin iç yüzeyindeki kabartma kompozisyonu için birinciliğe layık eser bulunmadığından ikinci olan Hakkı Atamulu’nun eseri uygulanmıştır. Şeref Holü’ne çıkan merdivendeki Hitabet Kürsüsü süslemesi ile bayrak direğinin altındaki sembolik kabartmanın birinciliğini Kenan Yontuç kazanmıştır. Cumhuriyet ve Zafer Kuleleri için konuyu başarı ile temsil eden eser bulunmadığından, herhangi bir kabartma uygulanmamıştır.
 
  ☆ TÜRK TİM ☆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRK TİM
Bugün 6 ziyaretçi (56 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol