☆TÜRK TİM☆
☆☆☆☆TÜRK TİM☆☆☆☆  
 
  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ 23.06.2024 00:32 (UTC)
   
 

 

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 

20 Temmuz 1974'de Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Harekatı neticesinde
yapılan toplumlarası görüşmelerin çıkmaza girmesiyle 15 Kasım 1983 yılında
bağımsızlığını ilân eden KKTC, Türkiye'nin 60 km güneyinde bulunan Kıbrıs
adası üzerinde kurulmuştur. Yüzölçümü 3.335 km2'dir. Toplam 9.251 km2
olan ada yüzölçümünün %35'i KKTC'ye aittir.

Coğrafî bakımdan düzlükler kapsayan KKTC, Beşparmak dağlarıyla ikiye
bölünmekte, güneyinde ise Magosa'dan Lefkoşa'ya kadar uzanan Meserya
ovası ile Lefkoşa'dan Güzelyurt'a kadar uzanan verimli topraklar uzanmaktadır.


  Yazları sıcak ve kurak, kışları ılık ve
yağışlı tipik Akdeniz iklimine sahip olan
KKTC'nin en sıcak ayları Temmuz, Ağustos,
en soğuk ayları Aralık, Şubat
göze çarpmaktadır. Yağış ortalaması ise
70 mm. civarındadır. 1996 kesin
olmayan sayım sonuçlarına göre KKTC'nin
nüfusu 200.587 olup, km2'ye 59
kişi düşmektedir. Nüfus artışı ise %1.1'dir.

Başkenti Lefkoşa olan KKTC'nin diğer önemli
şehirleri Gazimagosa, Girne ve
Güzelyurt'tur. Yeşil Ada olarak bütün dünyaca tanınan Kıbrıs adasının
kuzeyinde yer alan KKTC'inde tarım ve ormancılık faaliyetlerine özel önem
verilmektedir. Ülkenin %57'si tarım arazisidir. Turunçgiller, arpa, buğday,
zeytinyağı, patates, havuç, meyvecilik ve sebzecilik gelişmiş olup, sebze ve
meyve açısından kendi kendine yeterli hale gelmiştir. Ülkenin kıt su kaynakları
göz önünde bulundurularak modern sulama sistemleri kurulmuş, kısıtlı su
kaynakları en rasyonel şekilde kullanılmaya çalışılmıştır.


  
Dağlık alanlarda küçükbaş, çiftliklerde ise büyükbaş
hayvancılık yapılmaktadır.
Arıcılık gelişmiştir. 1980-95 yılları arasında 184 binin
üzerinde canlı kuzu, 737
canlı dana, 54 binin üzerinde canlı oğlak, 2800 canlı
keçi ve 1000 canlı koyun
ihracatı gerçekleşmiştir. Ayrıca 3000 hektarlık bir
alan ağaçlandırılmıştır.

  Sanayi fazla gelişmemiş olmakla birlikte
gıda, inşaat ve giyim dallarında
oldukça önemli gelişmeler sağlanmıştır.
Küçük ve orta büyüklükteki
işletmeler şeklinde sanayi kurulmuş,
1995 yılında imalat sanayinde tesis
sayısı 726'ya çıkmış istihdam edilen kişi
sayısı ise 11.382'ye yükselmiştir.
Lefkoşe, Gazimagosa ve Girne'de
organize sanayi bölgeleri kurulmuş ve
Gazimagosa'da kurulan serbest liman ile
bu bölgede şu anda 22 işletme
çimento ve deri paketleme, araç bakım ve onarımı, konfeksiyon imalatı ve

transit ticaret sahalarında faaliyet gösterilmektedir. Elektrik enerjisi üretimi
ülke ihtiyacını karşılayacak seviyeye gelmiştir.

Kuzey Kıbrıs tarihi ve turistik yerleri, güzel havası ve temiz çevresi ile
turizmde her yıl gelişen cennet bir ülke olarak karşımıza çıkmaktadır.
KKTC'nin gayri safi milli hasılası 767.0 milyon dolar olup, ihracatı 68.5
milyon dolar, ithalatı 330.0 milyon dolardır. (1996 yılı verileri). Ekonomide
önem arzeden sektörlerin başında %18.2 ile ticaret ve sanayi %13.5 tarım
gelmektedir. Fert başına düşen milli gelir 4.156 dolara ulaşmıştır.Ciddi bir
işsizlik sorunu yaşamayan KKTC'de çalışır nüfus 76.454'dür. Bu nüfus tarım,
sanayi, inşaat ve kamu hizmetlerinde yoğunlaşmaktadır.

1963-74 yılları arasında Rum ablukası altında olan dış ticaret 1974 Barış
harekatından sonra aktivite kazanmış, Cumhuriyetin ilânından sonra da hız
kazanarak büyümüştür. Bugün KKTC 70 ülke ile dış ticaret yapmaktadır.
1995 yılı itibariyle ihracatın %30'unu Türkiye'ye, %54.2'sini Avrupa'ya,
ithalatının %53.2'si Türkiye'den, %27.1 ise Avrupa Topluluğu üzerinden
yapmıştır. Özellikle Türkiye Cumhuriyeti dışındaki Türk Cumhuriyetleri ile
ticarî ve siyasi faaliyetlerini artırma yönünde yoğun çabalar harcanmaktadır.
Anayasa 5 Mayıs 1985 tarihinde yapılan halk oylaması ile kabul edilmiştir.
Çok partili demokratik bir sisteme sahip olan KKTC, sosyal adalet ve
hukukun üstünlüğüne dayalı, lâik ve bağımsız bir devlettir.


Cumhurbaşkanı, başbakanı, bakanlar kurulu ve parlamentosu olan
KKTC'nin en
büyük sorunu uluslararası tanınmadır.


KAYNAK :http://www.turktarih.net/t-5-kuzey-kibris-turk-cumhuriyeti.html

 
 

 


 
  ☆ TÜRK TİM ☆
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TÜRK TİM
Bugün 2 ziyaretçi (4 klik) kişi burdaydı!
Bu web sitesi ücretsiz olarak Bedava-Sitem.com ile oluşturulmuştur. Siz de kendi web sitenizi kurmak ister misiniz?
Ücretsiz kaydol